Rekrutacja

Rok szkolny 2017/2018

OGŁOSZENIE -REKRUTACJA

Prosimy rodziców o potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola na rok szkolny 2017/18. Druk potwierdzenia woli zapisu do przedszkola można pobrać
w przedszkolu lub na stronie www.edukacja.warszawa.pl. Wypełniony druk należy dostarczyć do przedszkola
do dn. 19.05.2017 r. do godz. 16.00. Należy również dostarczyć wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/18 (dotyczy tylko dzieci zakwalifikowanych
do przyjęcia do przedszkola z 2 i kolejnego wyboru).
Wydrukowanie wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola
jest możliwe w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane dziecko do przyjęcia.

Godziny przyjmowania oświadczeń:

Poniedziałek,  Wtorek: 9.00 – 11.00

Środa, Czwartek: 14.00  – 17.00

Piątek: 14.00  – 16.00

W przypadku braku oświadczenia woli zapisu do przedszkola na rok szkolny 2017/18, kandydat zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola.

23.05.2017 r. zostaną ogłoszone listy dzieci przyjętych
do przedszkola.

Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci nowych,  przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się w dn. 24.05.2017 r.

o godz. 17.00.

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci przyjętych
do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 (rocznik 2014 i 2013), odbędą w dn.:

30.05.2017 r.

6.06.2017 r.

13.06.2017 r.

20.06.2017 r. o godz. 16.30 – 17.00.

Zapraszamy dzieci z rodzicami na zajęcia adaptacyjne.

Prosimy o przyniesienie obuwia na zmianę dla osób uczestniczących w zajęciach adaptacyjnych.

Rekrutacja do przedszkola na rok 2017/2018 odbywa się zgodnie z zasadami, kryteriami i harmonogramem rekrutacji do samorządowych przedszkoli zamieszczonymi na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy http://edukacja.warszawa.pl

Zasady rekrutacji w załączniku:

zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018
Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
22 marca 28 marca

godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych

29 marca

godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.
29 marca

godz. 13.00

10 kwietnia

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
29 marca

godz. 13.00

11 kwietnia

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1  Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2  Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej

3  o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

15 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych.

15 maja

godz. 13.00

19 maja

do godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka

w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

23 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych

i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza
od 23 maja W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić

do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych

20 czerwca

godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
20 czerwca

godz. 16.00

25 czerwca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
20 czerwca 26 czerwca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1  Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2  Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej

3  o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

30 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych.

30 czerwca

godz. 13.00

5 lipca

godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka

w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

7 lipca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych

i nieprzyjętych.

od 7 lipca Procedura odwoławcza.
31 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w załącznikach:

kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych

kryterium_dochodowe

Elektroniczna rekrutacja odbywa się poprzez stronę: warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl

Karty przyjęć dzieci do przedszkola będą przyjmowane w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji w godzinach:

poniedziałek,wtorek – godz. 9.00 – 11.00

środa, czwartek, piątek  – godz. 14.00 – 17.00

Rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie wybranych kryteriów.

Kalendarz
Luty 2018
P W Ś C P S N
« sty    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  
Archiwa
Galeria