Rekrutacja do Przedszkola

Rekrutacja do Przedszkola Nr 300 na rok szkolny 2019/20

 

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola z roczników:

2013 r., 2014 r., 2015 r., proszeni są o złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnegow roku szkolnym 2019/2020

Druk deklaracji kontynuacji można pobrać w przedszkolu (nauczyciel) lub ze strony internetowej przedszkola i złożyć do przedszkola (nauczyciela oddziału) najpóźniej do dnia  19.02.2019 r. do godz.16.00.

 Druk do pobrania: 

deklaracja_potwierdzenia_kontynuowania_wychowania_przedszkolengo_2019

 

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko pierwszy raz do przedszkola na rok szkolny 2019/20 korzystają  elektronicznego systemu zapisu poprzez stronę internetową:

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl

Wydrukowany wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi zaznaczone kryteria, należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

Obowiązują zasady, kryteria i terminy rekrutacji wskazane przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dzieci do warszawskich przedszkoli znajdują się na tablicy w przedszkolu, stronie internetowej przedszkola  oraz stronie internetowej Biura Edukacji.  www.edukacja.warszawa.pl

 

Termin składania dokumentów odbywa według harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2019/20.

Dokumenty przyjmuje dyrektor przedszkola lub upoważniona osoba.

Godziny przyjmowania dokumentów:

Poniedziałek, Piątek:    godz.  9.00 -11.00

Wtorek, Środa, Czwartek:    godz. 14.00 -17.00