DYŻURY WAKACYJNE W PRZEDSZKOLACH

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę 

lipiec –sierpień 2019 r.

 

Przedszkole/oddział przedszkolny  jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

 

Dzieci z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzanych przez m.st. Warszawę, które nie funkcjonują w danym okresie, mają zapewnione miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole w dzielnicy.

 

Dyżury wakacyjne przedszkoli/oddziałów przedszkolnych organizowane są w 4 turnusach

Turnus Okres dyżuru
I 1 lipca – 12 lipca
II 15 lipca – 26 lipca
III 29 lipca – 9 sierpnia
IV 12 sierpnia – 30 sierpnia

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE N.T. DYŻURÓW WAKACYJNYCH ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE “REKRUTACJA”