Zebranie informacyjne dnia 9 września 2019 o godz. 17.30

OGŁOSZENIE

Nauczyciele i Dyrektor przedszkola serdecznie zapraszają wszystkich Rodziców

na zebranie informacyjne

dnia 9 września 2019 o godz. 17.30

Po zebraniu głównym odbędą się zebrania
nauczycielkami grup w salach dzieci, gdzie zostaną

omówione sprawy organizacyjne poszczególnych

oddziałów.

 

  Zapraszamy