Biedronki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

ODDZIAŁ I 

 
PAŹDZIERNIK 2019

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

WARZYWA

– JESIENIĄ W PARKU – ZWIERZĘTA W PARKU

1. WARZYWA ( 30.09 -13.10)

-Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

-Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

-Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.

-„Przed spożyciem – wielkie mycie” – zabawa badawcza w oparciu o tekst B. Piergi; nazywanie wybranych warzyw, określanie sposobu ich spożywania; mycie warzyw

-Budowanie świadomości troski o własne zdrowie

-Zabawy matematyczne „Marchewkowa grządka” – zabawa dydaktyczna; kształtowanie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni i stosowania pojęć: nad, pod.

-„Podróż do ogrodu” – zabawa dydaktyczna; kształtowanie umiejętności układania szeregów z powtarzających się przedmiotów; dostrzeganie powtarzalnościi kontynuowanie rytmów; kształtowanie umiejętności klasyfikowania i liczenia; rozpoznawanie i nazywanie kształtu trójkąta.

-Zajęcia muzyczne Buraczek, buraczek” – popularna zabawa ruchowa ze śpiewem. „Kółko graniaste” – zabawa integracyjna według B. Janosz.

-Zabawy plastyczne„Pietruszka”-wyklejanka, „Kapusta”– malowanie farbami

 

2. JESIENIĄ W PARKU – ZWIERZĘTA W PARKU( 14.10-2.11)

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

-Poznawanie dary jesieni: orzechy, kasztany, jarzębinę, grzyby.kwiat łopianu, owoce kaliny, klonowe owoce – noski z klonu oraz liście, ich wygląd w powiększeniu i budowę.

-Zajęcia matematyczne „Skarby Pani Jesieni” – zabawa dydaktyczna; manipulowanie materiałem przyrodniczym; porównywanie, klasyfikowanie przedmiotów.

Zajęcia plastyczne „ Kolorowe liście”– praca plastyczna „Nawlekanie korali” – zabawa zręcznościowa; rozwijanie motoryki małej.

Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence„Jesienna śpiewanka”.„Kto tu puka?” – zabawa słuchowa; kształtowanie umiejętności wyszukiwania źródła dźwięku.

 

WRZESIEŃ 2019

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

W przedszkolu

– Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

– Poznanie topografii przedszkola.

– Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

– Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

-Zabawa matematyczna „Gdzie jest mój znaczek”- odszukiwanie swoich znaczków w różnych miejscach w przedszkolu. Używanie pojęć określające położenie przedmiotów w przestrzeni: obok, przed, za, na.

– Zajęcia muzyczne „Śpiewanka przedszkolaka” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence.

– Zajęcia plastyczne „Kolorowe piłki” – malowanie palcami; poznawanie kształtu koła.

Droga do przedszkola

– Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

– Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja

– Zabawa matematyczna „Koło za kołem” – rozróżnianie i określanie wielkości; posługiwanie się pojęciem koło.

– Zabawa plastyczna „Światła sygnalizatora” – ćwiczenia grafomotoryczne w oparciu o tekst D. Gellnerowej; kolorowanie kół kredkami świecowymi

– Zajęcia muzyczne. Piosenka„ Zając Tup”-wprowadzenie gry na bębenku.

Oto ja

– Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

– Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.

– Zabawa matematyczna „Przybory czyścioszka” – segregowanie przedmiotów z pudełka (według wyboru nauczyciela., np. grzebień, rękawica kuchenna, szczoteczka do mycia zębów itp.) na 2 grupy: przybory do utrzymania czystości i inne przedmioty.

– Nauka piosenek i pląsów:” Balonik”, „Kółko graniaste”, „Moja Julijanko” – zabawa integracyjna.

– Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Owoce

– Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.

– Wie dlaczego należy spożywać owoce.

– Zna pojęcie witaminy.

„Owocowy kosz” – zabawa badawcza, polisensoryczna; rozpoznawanie i podawanie nazw różnych owoców, poznawanie nowych smaków i zapachów.

– Zabawa plastyczna„ Moje jabłko” – próby formowania kuli z plasteliny.

„Pac, gruszka do fartuszka”– zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence (sł. S. Karaszewski,
muz. A. Szaliński).