Motylki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

ODDZIAŁ II

 

GRUDZIEŃ  2019

Tematyka kompleksowa:
 1. Kierunek Finlandia
 2. Święta za pasem
 3. Świąteczne tradycje
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
 • Poszerzenie wiedzy na temat Finlandii
 • Poszerzenie wiedzy na temat tradycji Świąt Bożego Narodzeni
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
 • Kształtowanie umiejętności i nawyku sprzątania po sobie.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Wyrabianie nawyku higieny ciała.
 • Rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne.
 • Kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.
 • Rozwijanie kreatywności dzieci w swobodnych działaniach.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.

LISTOPAD 2019

Tematyka kompleksowa:

 1. Jesteśmy bezpieczni

 2. Dbam o siebie i o środowisko

 3. Dary jesieni

 4. Jesienią w parku i w lesie

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania w kuchni.

 • Kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej cechy (rodzaj).

 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców i warzyw

 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów.

 • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.

 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej – rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem.

 • Promowanie zasad zdrowego żywienia.

 • Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.

 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka.
 • Wzmacnianie siły ramion, nóg i tułowia.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.

 • Wyrabianie nawyku higieny ciała.

 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.

 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie.

 • Rozwijanie umiejętności matematycznych– porównywanie wielkości drzew, posługiwanie się określeniami: wysokie, niskie.

 • Rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne.

 • Kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.

 • Rozwijanie kreatywności dzieci w swobodnych działaniach.

 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania.

 • Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.

PAŹDZIERNIK 2019

Tematyka kompleksowa:

 1. Jesteśmy bezpieczni

 2. Dbam o siebie i o środowisko

 3. Dary jesieni

 4. Jesienią w parku i w lesie

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania w kuchni.

 • Kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej cechy (rodzaj).

 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców i warzyw

 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów.

 • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.

 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej – rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem.

 • Promowanie zasad zdrowego żywienia.

 • Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.

 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka.
 • Wzmacnianie siły ramion, nóg i tułowia.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.

 • Wyrabianie nawyku higieny ciała.

 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.

 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie.

 • Rozwijanie umiejętności matematycznych– porównywanie wielkości drzew, posługiwanie się określeniami: wysokie, niskie.

 • Rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne.

 • Kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.

 • Rozwijanie kreatywności dzieci w swobodnych działaniach.

 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania.

 • Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.

WRZESIEŃ 2019

 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania

 • Rozumienie potrzeby stosowania zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry

 • Kształtowanie orientacji w przestrzeni i własnego punktu widzenia

 • Doskonalenie słuchu

 • Kształtowanie poczucia rytmu

 • Wypowiadanie się na określony temat, budowanie krótkich, logicznych zdań

 • Ćwiczenie umiejętność skupienia uwagi

 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania charakterystycznych elementów dla krajobrazu górskiego i nadmorskiego.

 • Usprawnianie narządu mowy poprzez wymawianie spółgłosek.

 • Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi i kojarzenia

 • Rysowanie postaci człowieka

 • Świadome poruszanie się w przestrzeni

 • Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

 • Poruszanie się przy muzyce i do muzyki

 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej