Pszczółki

ZAMIERZENIA  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

ODDZIAŁ III

MAJ 2019

 1. POLSKA TO MÓJ DOM – przypomnienie wiadomości
 • Przypomnienie wiadomości o symbolach narodowych. Rozbudzanie poczucia przynależności do kraju.
 • Zabawa matematyczna ,,Podróż Piątki” – praca z mapą Polski. Utrwalenie położenia Polski i Warszawy na mapie. Przeliczenie w zakresie 0-10.
 • Zabawa rozwijająca uzdolnienia plastyczne ,,Kotylion” – tworzenie kotylionu z dostępnych materiałów; rozbudzanie kreatywności i przynależności do kraju.
 • Spacer alejkami osiedla – szukanie symboli narodowych
 1. DBAMY O NASZĄ PLANETĘ
 • Wyjaśnienie pojęcia ekologia, poznawanie; znaczenia podejmowania działań proekologicznych.Kształtowanie umiejętności segregowania odpadów. Zapoznanie z zasadami dotyczącymi recyklingu.Poznanie sposobów wykorzystania prądu.
 • Zabawa matematyczna ,, Wielkie sprzątanie” z elementami metody ,,Kraina Liczb Willy’ego”-tworzenie zbiorów przedmiotów wg rodzaju. Porównywanie liczebności zbiorów, stosowanie określeń: mniej,więcej, tyle samo.
 • Praca plastyczna ,,Ekoludek”- przestrzenna z materiałów wtórnych
 • Piosenka ,,Wielkie sprzątanie”
 •  
 • 3. ZDROWY PRZEDSZKOLAK
 • Wyjaśnienie pojęcia eco, rozmowa o ekologicznych gospodarstwach i produktach. Uwrażliwienie dzieci, że uprawianie sportu jest potrzebne i ważne też dla osób z niepełnosprawnościami. Poznanie właściwego zachowania w czasie choroby. Grupowanie pokarmów według rodzajów: nabiał, owoce, warzywa, napoje. Wyjaśnienie pojęcia ,,fair play”
 • Projekt Akademii Zdrowego Przedszkolaka.
 • Zabawa matematyczna ,,Owocowe rytmy” – tworzenie rytmicznych układów wg wzoru
 • Zajęcia plastyczne „Malujemy muzykę” – Rozwijanie umiejętności malowania w sposób abstrakcyjny oraz odzwierciedlania muzyki i ruchu w formie plastycznej
 • Piosenka ,,gra miś- Ruch to zdrowie”
 •  
 • 4.ŚWIĘTO MAMY I TATY
 • Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną. Wyrabianie umiejętności radzenia sobie z rozstaniem i emocjami w sposób społecznie akceptowalny.
 • Zabawa matematyczna ,,Prezent dla mamy” wg metody ,,Kraina Liczb Willy’ego” – utrwalenie nazw i wyglądu figur geometrycznych
 • Praca plastyczna ,,Prezenty dla rodziców”
 • Piosenka ,,Misiowata hulajnoga”
 •  
 • 5. WRAŻENIA I UCZUCIA
 • Uświadomienie dzieciom przeżywanych emocji. Doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych. Poznanie sposobów radzenia sobie ze strachem. Zachęcanie dzieci o zwracanie się do innych o pomoc.
 • Zajęcia matematyczne ,,Kłopoty Piątki” metodą ,,Kraina Liczb Willy’ego” – doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 0-5, porównywanie długości przedmiotów, posługiwanie się pojęciami: dłuższy, krótszy
 • Zabawa plastyczna ,,Teraz czuję jak pada deszcz” metodą D. Dziamskiej ,,Edukacja przez ruch” –malowanie rytmicznej kropki w rytm muzyki F. Chopina ,,Preludium deszczowe op.28 nr 15”
 • Zajęcia muzyczne ,,O czym opowiada nam muzyka?” na podstawie utworu muzycznego ,,W grocie króla gór” E. Griega

EDUKACJA RUCHOWA Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń porannych i gimnastycznych, zabaw ruchowych oraz zabaw na świeżym powietrzu.

KWIECIEŃ 2019

 1. PRACA ROLNIKA
 • Poszerzanie wiedzy na temat pracy na polu, w ogrodzie; wykorzystania różnych rodzajów buraków, szkodliwości jedzenia dużej ilości słodyczy. Wyjaśnienie pojęć trudnych: pług, brony,orka. Czytanie globalne wyrazów: rolnik, pole. Wspólne sianie rzeżuchy. Poznanie zawodu rolnika, młynarza, piekarza i sprzedawcy. Odpowiedź na pytanie: Jak powstaje chleb?
 • Zabawa matematyczna ,,Porządki w ogrodach” wg metody ,,Kraina liczb Willy’ego” –kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w zakresie 10; operowanie cyframi
 • Praca plastyczna ,,Nasz ogródek” – wykonanie makiety z plasteliny w parach.
 • Zajęcia umuzykalniające ,,Stary Donald farmę miał” – zabawa ruchowa, ortofoniczna przy piosence 2. WRAŻENIA I UCZUCIA
 • Uświadomienie dzieciom przeżywanych emocji. Doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych. Poznanie sposobów radzenia sobie ze strachem. Zachęcanie dzieci o zwracanie się do innych o pomoc.
 • Zajęcia matematyczne ,,Kłopoty Piątki” metodą ,,Kraina Liczb Willy’ego” – doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 0-5, porównywanie długości przedmiotów, posługiwanie się pojęciami: dłuższy, krótszy
 • Zabawa plastyczna ,,Teraz czuję jak pada deszcz” metodą D. Dziamskiej ,,Edukacja przez ruch” – malowanie rytmicznej kropki w rytm muzyki F. Chopina ,,Preludium deszczowe op.28 nr 15”
 • Zajęcia muzyczne ,,O czym opowiada nam muzyka?” na podstawie utworu muzycznego ,,W grocie króla gór” E. Griega 3. ŚWIĘTA WILKANOCNE
 • Przygotowania do Wielkanocy, poznanie tradycji związanych ze świętami. Omówienie symboli Wielkanocnych
 • Zabawa matematyczna,, Pisanki, kraszanki” metodą ,,Ogrody Liczb Willy’ego”– przeliczanie w zakresie 10, stosowanie liczebników porządkowych. Wykonywanie prostego dodawania na konkretach
 • Piosenka ,, Wełniany baranek”
 • Praca plastyczna ,,Kurczaczek” – wykonanie kurczaczka z przygotowanych materiałów: waty, kolorowych piórek, gazet, farby 4. DBAMY O NASZĄ PLANETĘ
 • Wyjaśnienie pojęcia ekologia, poznawanie; znaczenia podejmowania działań proekologicznych. Kształtowanie umiejętności segregowania odpadów. Zapoznanie z zasadami dotyczącymi recyklingu. Poznanie sposobów wykorzystania prądu.
 • Zabawa matematyczna ,, Wielkie sprzątanie” z elementami metody ,,Kraina Liczb Willy’ego”-tworzenie zbiorów przedmiotów wg rodzaju. Porównywanie liczebności zbiorów, stosowanie określeń: mniej, więcej, tyle samo.
 • Praca plastyczna ,,Ekoludek”- przestrzenna z materiałów wtórnych
 • Piosenka ,,Wielkie sprzątanie”

EDUKACJA RUCHOWA Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń porannych i gimnastycznych, zabaw ruchowych oraz zabaw na świeżym powietrzu.

LUTY 2019

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Nasze ulubione baśnie

 • Zapoznanie z treścią niektórych baśni i legend. Wytłumaczenie pojęcia: legenda. Rozróżnianie elementów fikcyjnych od rzeczywistości. Kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki. Tworzenie własnego przedstawienia.

 • Zajęcia matematyczne ,,Czyje to jest?” – dobieranie rekwizytów do postaci z bajek. Tworzenie zbiorów. Przeliczanie elementów.

 • Praca plastyczna ,,Moja kukiełka” – wykonanie kukiełki do legendy ,,O smoku wawelskim”

 • Piosenka ,,Bajeczki”

 1. Witamy w Hiszpanii

 • Zapoznanie z najważniejszymi informacjami dotyczącymi Hiszpanii, tradycją,kulturą, charakterystycznymi miescami

 • Zajęcia matematyczne ,,Hiszpańska sjesta”- zabawa matematyczna mająca na celu rozwijanie intuicji geometrycznych – wyszukiwanie figur geometrycznych na ilustracjach.

 • Piosenka ,,Hola a todos” – nauka podstawowych zwrotów w języku hiszpańskim na podstawie słów piosenki; próba wypowiedzenia słów i zaśpiewania

 • Nauka postawowego kroku flamenco

 • Praca plastyczna ,,Co wiemy o Hiszpanii?” – stworzenie plakatu o Hiszpanii; kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

 1. W dawnych czasach

 • Poznanie zwyczajów I życia dinozaurów. Wzbogacenie zasobu słownictwa związanego z dinozaurami. Zapoznanie z pracą górnika. Czytanie globalne wyrazu górnik. Poznanie fizycznych właściwości węgla. Wykonanie modelu wulkanu z masy solnej.

 • Zabawa matematyczna ,,Diplodok” – kodowanie -zaznaczanie na obrazku według kodu; rozróżnianie kierunków lewa/prawa.

 • Praca plastyczna techniką frotaż ,, Odciski”

 • Zajęcia umuzykalniające ,,Hej, w kopalni!” – nauka słów piosenki i inscenizacji do niej. Interpretacja ruchem tekstu piosenki

 1. Wynalazki

 • Zapoznanie z dawnymi środkami transportu. Wzbogacenie zasobu słownictwa związanego z podróżowaniem i środkami transportu. Poznanie historii i funkcji komputera. Dzielenie wyrazów na sylaby. Czytanie globalne wyrazu komputer. Rozmowa na temat wynalazków.

 • Zajęcia matematyczne z elementami metody ,,Kraina liczb” – układanie ciągów rytmicznych. Kształtowanie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych.

 • Praca plastyczno- techniczna ,,Rakietą w kosmos!” wykonanie rakiety z różnych materiałów plastycznych

 • Zajęcia umuzykalniające ,,Halo, halo!” – zabawy muzyczne do piosenki; rozwijanie wyobraźni muzycznej i poczucia rytmu

 • Zestawy ćwiczeń gimnastycznych rozwijające koordynację ruchową. Rozwijanie celności i szybkości; wpajanie zasad fair play, kształtowanie umiejętności współpracy.

STYCZEŃ 2019

 1. TYDZIEN ZA TYGODNIEM
 • Poznanie pór roku i stałego ich następstwa. Posługiwanie się określeniami dotyczącymi pór dnia.
 • Zajęcia matematyczne Rytmy (rytmy ruchowe)
 • Zajęcia plastyczne : malowanie farbami
 • Zajęcia muzyczne: zabawy rytmiczno – ruchowe
 1. MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY!
 • Budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie. Poszerzanie wiedzy na temat zjawisk pogodowych występujących zimą. Poznawanie właściwości lodu na podstawie samodzielnie przeprowadzonych obserwacji.
 • Zajęcia matematyczne: Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie.
 • Zajęcia plastyczne: malowanie świecą i farbami akwarelowymi
 • Zajęcia muzyczne: Kształcenie poczucia rytmu. Rozwijanie wyobraźni muzycznej i reagowania na sygnał dźwiękowy. 
 1. PODRÓZUJEMY PO EUROPIE – PRZYSTANEK WŁOCHY
 • Poznanie nowego kraju Europy, jego mieszkańców, krajobrazów, charakterystycznych miejsc i znanych miast oraz stolicy Włoch – Rzymu. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zainteresowania światem .
 • Zajęcia matematyczne: Segregowanie przedmiotów wg określonej cechy – kształtu.
 • Zajęcia plastyczne:wykonanie maski z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
 • Zajęcia muzyczne: zabawy rytmiczno – taneczne do piosenki
 1. BABCIA I DZIADEK
 • Określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami. Nabywanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi. Uważne słuchanie utworu. Dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dzieci. Budzenie szacunku i przywiązania do członków rodziny
 • Zajęcia matematyczne: układanie kompozycji z figur geometrycznych: rozpoznanie i nazywanie koła, trójkąta i kwadratu
 • Zajęcia plastyczno – techniczne prezent dla babci i dziadka
 • Zajęcia muzyczne: Rozwijanie umiejętności właściwego artykułowania samogłosek w śpiewie
 1. ZIMĄ POMAGAMY PTAKOM
 • Rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w zimie. Rozpoznawanie: wróbla, gołębia, sikory, wrony i podawanie ich nazw. Różnicowanie wielkości: duży – mały
 • Zajęcia matematyczne: Ustalanie kolejności wydarzeń w czasie i używaniem określeń z tym związanych: na początku, potem, na koniec. Ćwiczenia w przeliczaniu
 • Zajęcia plastyczne: naklejanie papierowych elementów wg wzoru
 • Zajęcia muzyczne: nauka piosenki „Lata ptaszek”

EDUKACJA RUCHOWA

Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń porannych i gimnastycznych, zabaw ruchowych oraz zabaw na świeżym powietrzu.

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze z obszaru języka angielskiego na miesiąc styczeń i luty:

– zapoznanie z nowym słownictwem dotyczącym zimy, członków rodziny, karnawału, ubrań,

– utrwalenie poznanego słownictwa

– rozumienie podstawowych zwrotów w języku angielskim

– wdrożenie do reagowania na podstawowe polecenie nauczyciela w j. angielskim

– uczestniczenie w zabawach ruchowych, śpiewanie piosenek w grupie

– rozumienie prostych historyjek wspieranych gestem, obrazem

– piosenki: „Little Snowfflake”, „Grandma-Grandpa”, ”Twinkle twinkle little star”

„I am a little showman”, „The baloon song”, ”Put on your shoes”, „Follow me”, „Open Shut Them”,

GRUDZIEŃ 2018

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Kierunek: Finlandia
 2. Zimno, coraz zimniej
 3. Święta tuż, tuż ( 2 tyg.)

1. Kierunek: Finlandia

 • Poznanie najważniejszych informacji na temat Finlandii. Zapoznanie z kulturą i tradycją regionu Laponii.
 • Zajęcia matematyczne – ,,Wielki wyścig sań” – gra ściganka w grupach; kształtowanie umiejętności przeliczania
 • Zajęcia plastyczne – rysowanie krainy św. Mikołaja. Malowanie kredkami. Umieszczanie gotowych elementów na swojej pracy. Ćwiczenie umiejętności posługiwania się klejem.
 • Zajęcia muzyczne – ,,Kochany Panie Mikołaju” – nauka piosenki i inscenizacji.

2. Zimno, coraz zimniej

 • Poznanie zwyczajów zwierząt, które zasypiają na zimę.
 • Eksperyment badawczy sprawdzający, co zapobiega wchłanianiu się wody w pióra kaczki
 • Zabawa matematyczna ,,Który z kolei?” – kształtowanie umiejętności posługiwania sięliczebnikami porządkowymi w zakresie 1-5.
 • Praca plastyczna wg metody D. Dziamskiej ,,Edukacja przez ruch” pt. ,,Zimowy pejzaż”Zajęcia umuzykalniające ,, Ptaszki zimową porą” – zabawy rytmiczno- ruchowe do piosenki.

  3. Święta tuż, tuż

 • Przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych. Wytłumaczenie pojęcia ,,magia świąt” Utrwalenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów bożonarodzeniowych
 • Zabawa matematyczna ,, Łańcuchy choinkowe” – porównywanie długości łańcuchów choinkowych. Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami: krótszy, dłuższy, najdłuższy.
 • Zajęcia umuzykalniające – nauka i śpiewanie kolęd Wystukiwanie rytmu na instrumentach perkusyjnych
 • Zajęcia plastyczne ,,Aniołek” – wykonanie aniołka metodą origami. Ozdabianie według swojego pomysłu.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie koordynacji ruchowej; wzmacnianie siły ramion, nóg i tułowia.

LISTOPAD 2018

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. POLSKA – MOJA OJCZYZNA
 • Poznanie nazwy – stolica Polski, symboli narodowych, budzenie przynależności do własnego kraju, budzenie uczuć patriotycznych.. Wyjaśnienie znaczenia barw na fladze Polski ( biel –czystość, serce czyste, czerwień – miłość ) Wdrażanie do uważnego słuchania.
 • Zajęcia matematyczne„Moje miasto – mój kraj” Doskonalenie umiejętności rozumienia określeń dotyczących położenia przedmiotów: na, pod, za, obok.
 • Zajęcia plastyczne – ,,Barwy Polski ” –Wydzieranka z kolorowego papieru.
 • Zajęcia umuzykalniające: zabawy rytmiczno – ruchowe do piosenki „Jestem Polakiem”
 1. JESIENNA POGODA
 • Poznawanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie na podstawie wiersza oraz doświadczeń dzieci .Próba odpowiedzi na pytanie „Dlaczego pada deszcz?” Rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci. Zachęcanie do zadawania pytań i szukanie na nie odpowiedzi.
 • Zajęcia matematyczne: „Po nocy jest dzień a po dniu noc” Dostrzeganie rytmu i następstwa nocy. Rozwijanie logicznego myślenia.
 • Zajęcia plastyczne – praca „Parasole”  z wykorzystaniem mokrych pasteli
 • Zajęcia umuzykalniające – piosenka „Kałużowy deszcz” Nauka piosenki fragmentami – metodą ze słuchu. Zachęcanie do śpiewu grupowego.
 1. ZWIERZETA DOMOWE
 • Rozmowa na temat ulubionych zwierząt na podstawie wiersza oraz doświadczeń dzieci. Uświadomienie dzieciom odpowiedzialności jaką niesie ze sobą posiadanie zwierzęcia. Poznanie pracy weterynarza i warsztatu jego pracy.
 • Zajęcia matematyczne Małe – duże” – zabawa matematyczna. Utrwalanie umiejętności posługiwania się pojęciami określającymi wielkość przedmiotów.
 • Zajęcia plastyczne: plastyczne „Moje zwierzę” – malowanie opuszkami palców.
 • Zajęcia umuzykalniające: – piosenka „A ja mam psa”
 1. KIM BĘDĘ, KIEDY DOROSNĘ?
 • Poznanie pracy ludzi zawodów gastronomicznych. Uświadomienie dzieciom, że to co jemy ma duży wpływ na nasze samopoczucie i zdrowy rozwój.
 • Zajęcia społeczne „Ja i moje emocje” – złość, brak wiary w siebie. Rozwijanie umiejętności odczytywania, nazywania emocji swoich i innych  a także radzenia sobie z nimi.
 • Zajęcia matematyczne – Segregowanie, przeliczanie, grupowanie guzików według koloru, rodzaju, wielkości.
 • Zajęcia plastyczne: „Jestem malarzem” – malowanie farbami w rytm muzyki.
 • Zajęcia umuzykalniające – piosenka „Kim będę?
 1. EDUKACJA RUCHOWA
 • Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń porannych i gimnastycznych, zabaw ruchowych oraz zabaw na świeżym powietrzu.

PAŹDZIERNIK 2018

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Dary Jesieni (2.tyg)
 2. Dbam o siebie i o środowisko
 3. W zdrowym ciele, zdrowy duch
 4. Zabawy na jesienne wieczory

1. Dary Jesieni

 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania i nazywania darów jesieni. Rozwijanie umiejętności rozróżniania i nazywania popularnych owoców, uwrażliwienie zmysłów smaku i węchu. Poszerzenie wiadomości na temat grzybów jadalnych i trujących na podstawie doświadczeń dzieci, jak zwierzęta przygotowują się na zimę.
 • Wycieczka w okolice przedszkola – szukanie odpowiedzi na pytanie ,,Co zmienia się wokół nas jesienią?”
 • Zabawa matematyczna ,,Które warzywo zmieniło swoje miejsce? – klasyfikowanie przedmiotów wedługwielkości. Używanie pojęć największy, najmniejszy.
 • Zabawa matematyczna ,,Kasztanowe liczenie” – przeliczanie elementów w zbiorze.
 • Zajęcia plastyczne „Jeżyk” – malowanie gąbkami sylwety jeża..
 • Zajęcia muzyczne ,, Piosenka na chłodne dni” – zabawy muzyczno- ruchowe; poznanie melodii i rytmupiosenki, nauka słów piosenki metodą ze słuchu.

2. Dbam o siebie i o środowisko

 • Zapoznanie z częściami ciała, wskazanie do czego służą. Zapoznanie dzieci ze zmysłami, wskazanie ich roli.
 • Wyrabianie nawyku dbania o własne ciało.
 • Wspólne stworzenie zasad dbania o środowisko. Wyjaśnienie pojęcia recykling.
 • Zabawa matematyczna ,,Jak dbać o porządek?” – klasyfikowanie przedmiotów funkcjonalnie ze sobą powiązanych; wg wielkości
 • praca plastyczna ,, Latawiec”, wykonanie latawca z gazet (recykling)
 • Zajęcia muzyczne- piosenka ,, Mydło lubi zabawę” – nauka tekstu piosenki metodą ze słuchu, zabawyrytmiczne przy piosence.3. W zdrowym ciele, zdrowy duch
 • Promowanie zasad zdrowego żywienia, uświadomienie dzieciom, jakie produkty warto jeść często.
 • Uświadomienie dzieciom konieczności dopasowywania ubrań do pogody. Kształtowanie umiejętnościłączenia przyczyny ze skutkiem. Wyjaśnienie pojęć okulista, laryngolog, pediatra, stetoskop. Zapoznanie zpracą lekarza i pielęgniarki. Rozumienie konieczności przyjmowania leków w razie choroby.
 • Zajęcia matematyczne ,,U lekarza” – praca z obrazkami; przeliczanie elementów w zakresie do 10.
 • Praca plastyczna ,,Narysuj mnie”- doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, kształtowanieorientacji w schemacie swojego ciała.
 • Zajęcia umuzykalniające ,,Piosenka na chłodne dni” – nauka piosenki metodą ze słuchu. Zabawy ruchowe domuzyki.

4. Zabawy na jesienne wieczory

 • Wyjaśnienie pojęcia ,,artysta”. Eksperyment ,,Malowanie na mleku”. Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków. Poszerzenie wiedzy dzieci z zakresu kino-teatr.
 • Piosenka ,,Gdy dzieci tańczą”
 • Zabawa plastyczna ,,Malowanie ziemniakami” – tworzenie odbitek na papierze.

• Ćwiczenia gimnastyczne – doskonalenie motoryki, rozwijanie koordynacji słuchowej

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze z obszaru języka angielskiego na miesiąc październik

– zapoznanie z nowym słownictwem dotyczącym jesieni, owoców, pojazdów, porach roku

– utrwalenie poznanego słownictwa

– rozumienie podstawowych zwrotów w języku angielskim

– wdrożenie do reagowania na podstawowe polecenie nauczyciela w j. angielskim

– uczestniczenie w zabawach ruchowych, śpiewanie piosenek w grupie

– rozumienie prostych historyjek wspieranych gestem, obrazem

– piosenki:” Cunting Transport”, „Orange, Yellow, Red and Brown”, „What is your fovourite colour?”, „Baby Shark”, „Five Little Pumpkins  Pumpkin „”Can You Make A Happy Face  Halloween Song „

WRZESIEŃ 2018

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. W PRZEDSZKOLU
 • Zapoznanie z pomieszczeniami w przedszkolu, poruszanie się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, poznanie pracowników przedszkola. Ustalenie zasad obowiązujących w grupie – stworzenie „Kodeksu przedszkolaka”
 • Zajęcia matematyczne- Liczenie w dostępnym zakresie – posługiwanie się liczebnikami: jeden, dwa.
 • Zajęcia plastyczne – praca „Słonecznik” – rozwijanie sprawności manualnej
 • Zajęcia umuzykalniające – zabawy muzyczno ruchowe do piosenki „Podaj mi rączkę”
 1. BAWIMY SIĘ RAZEM
 • Wdrażanie do uważnego słuchania. Rozpoznawanie zabawek poprzez dotyk. Posługiwanie się nazwami zabawek. Stosowanie zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, proszę, dziękuję, przepraszam, do widzenia. Przestrzeganie reguł obowiązujących w grach i zabawach ruchowych
 • Zajęcia matematyczne: „Misie duże i małe.” Rozróżnianie wielkości: duży, mały. Porządkowanie zabawek wg wielkości.
 • Zajęcia plastyczne – Kształcenie umiejętności posługiwania się klejem. Rozumienie określenia- : jedna strona. Rozwijanie sprawności manualnej
 • Zajęcia umuzykalniające -„Misiowe tańce” ilustrowanie ruchem treści piosenki
 1. TO JA
 • Stwarzanie sytuacji do swobodnego wypowiadania się i dzielenia się doświadczeniami. Rozwijanie świadomości swoich mocnych stron, wdrażanie do koncentrowania uwagi na danym działaniu, rozwijanie twórczego myślenia.
 • Zajęcia matematyczne – Kształtowanie orientacji w budowie własnego ciała, stosowanie określeń: przodem do, tyłem do, utrwalenie schematu ciała
 • Zajęcia plastyczne: „Zabawny przedszkolak” Projektowanie własnej pracy, rozwijanie umiejętności wizualizacji za pomocą technik plastycznych
 • Zajęcia umuzykalniające: „Wyciszanka” Wprowadzenie sygnału muzycznego zapraszającego na zajęcia..
 1. NA ULICY
 • Zapoznanie z zasadami poruszania się na drodze. Zachęcanie do wypowiadania się na temat ilustracji. Obserwacja ruchu przy sygnalizacji świetlnej. Rozmowa na temat znaczenia świateł sygnalizatora. Obserwowanie kształtu i koloru znaków drogowych.
 • Zajęcia matematyczne – Rozpoznawanie znaków drogowych i ich znaczenia, rozpoznawanie i podawanie nazw ich kształtów, klasyfikowanie ze względu na kształt: trójkątny,kwadratowy,okrągły,prostokątny.
 • Zajęcia plastyczne: „Sygnalizator świetlny” – praca przestrzenna. Rozwijanie umiejętności łączenia ze sobą różnych elementów.
 • Zajęcia umuzykalniające – piosenka „Dzieci i światła” Nauka piosenki. Kształtowanie reakcji na sygnał dźwiękowy
 1. EDUKACJA RUCHOWA
 • Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń porannych i gimnastycznych, zabaw na świeżym powietrzu.