Żabki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

ODDZIAŁ IV

 

WRZESIEŃ 2019

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

1. Moje przedszkole

 Przypomnienie i utrwalenie zasad panujących w sali i przedszkolu. Uwrażliwienie na emocje i uczucia innych.
 Praca plastyczna ,,Kolorowa piłka” – metodą D. Dziamskiej ,,Edukacja przez ruch”. Wyrabianie chwytu pęsetkowego. Doskonalenie poczucia rytmu.
 Zajęcia umuzykalniające: ,,Pak- przyjaciel przedszkolaków” – osłuchanie z piosenką, zabawy ruchowomuzyczne przy piosence,rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
 Zajęcia matematyczne: ,,Liczenie sylab” – ćwiczenie percepcji słuchowej, liczenie sylab i usprawnianie umiejętności przeliczania

2. Moja miejscowość

 Obserwacja ruchu ulicznego; przypomnienie zasad bezpieczeństwa na drodze
 Zajęcia plastyczne: ,,Nasza miejscowość” – zabawa plastyczna; malowanie farbami na papierze dużego formatu
 Zajęcia umuzykalniające: ,,Piosenka sygnalizatora” – osłuchanie z utworem, nauka słów piosenki, zabawy rytmiczno- ruchowe przy muzyce
 Zajęcia matematyczne:
– Zabawa matematyczna ,,Miasto i wieś” – klasyfikowanie przedmiotów, umieszczanie ich w odpowiednich zbiorach, przeliczanie elementów
– Zabawa matematyczna ,,Kury i jajka” – przeliczanie elementów, wykonywanie prostych działań na konkretach

3. Ja, Ty, Środowisko

 Propagowanie działań proekologicznych. Ćwiczenie nawyku dbania o higienę osobistą i otoczenia , Utrwalanie numerów telefonów alarmowych. Budowanie prostych zdań. Podział wyrazów na sylaby.
 Zajęcia plastyczne: „Moje drzewko” – zajęcia z wykorzystaniem surowców wtórnych. Kształtowanie twórczej aktywności dzieci. Nauka planowania i kontrolowania swojej pracy.
 Zajęcia umuzykalniające: ,,Woogie-boogie ” – zabawa ilustracyjna do piosenki; poznanie melodii i rytmu piosenki. Rozwianie pamięci muzycznej, ruchowej i słownej.
 Zajęcia matematyczne: „Segregujemy odpady” – tworzenie zbiorów przedmiotów wg rodzaju. Porównywanie liczebności zbiorów. Nabywanie umiejętności analizowania i wyciągania wniosków podczas
manipulowania przedmiotami.

4. Dary Jesieni

 Kształtowanie umiejętności rozpoznawania warzyw i owoców. Poznanie wyglądu litery O.
 Zajęcia plastyczne: ,,Warzywa”- lepienie wybranych warzyw z glinki; ćwiczenie motoryki małej; utrzymywanie porządku w miejscu pracy.
 Zajęcia umuzykalniające: Piosenka ,, Dziadek optymista” – utrwalenie literki O wg Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz; odtwarzanie ruchem wzoru graficznego w rytm śpiewanej piosenki
 Zajęcia matematyczne w Świecie Liczb Willy’ego ,,Warzywne zbiory” – porównywanie i klasyfikowanie według jednej i dwóch cech w zabawie matematycznej; doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie możliwości dzieci
1. Ćwiczenia gimnastyczne usprawniające koordynację ruchową. Doskonalenie umiejętności rzucania do celu oraz zgodnej pracy w grupie.