Organizacja

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 17.30. Pracujemy z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Obecnie do przedszkola uczęszcza 125 dzieci. Opiekę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą w każdej grupie pełnią dwie nauczycielki, które pracują w systemie zmianowym.

Grupy

W naszym przedszkolu dzieci bawią się i uczą w pięciu grupach:

Oddział I „Biedronki” – dzieci 3 – letnie

Oddział II „Motylki” – dzieci 3 i 4 – letnie

Oddział III „Pszczółki” – dzieci  3 i 4-  letnie

Oddział IV „Żabki” – dzieci 5 – letnie


Oddział V „Żuczki” – dzieci 6 – letnie