Osiągnięcia

Nasze osiągnięcia, nagrody i dyplomy.

Oto galeria naszych nagród. Przez 40 lat istnienia naszego przedszkola zdobyliśmy wiele nagród oraz dyplomów, które świadczą o naszym oddaniu i zaangażowaniu w naszą pracę.

Udział przedszkola w środowisku:

  • udział w akcji “Sprzątanie Świata” w obrębie naszego przedszkola,
  • w całorocznej uczestnictwo zbierania akcji surowców wtórnych (makulatura, baterie),
  • udział w akcji “Góra grosza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom pod patronatem MEN dla dzieci wychowujących się poza własną rodziną,
  • udział w akcji charytatywnej “Tęczowy promyk – dzieciom” skierowanej do dzieci  pochodzących z ubogich rodzin,
  • podziękowania za udział w wielu konkursach organizowanych  na terenie gminy, miasta i kraju.