Adaptacja 2019

Na przełomie maja i czerwca przedszkole realizuje program adaptacyjny “Przygoda z przedszkolem” W ramach programu prowadzone są spotkania adaptacyjne dla dzieci i ich rodziców. Celem spotkań adaptacyjnych jest ułatwienie dzieciom przekroczenia progu przedszkola i skrócenia czasu adaptacji. Uczestnictwo w zajęciach adaptacyjnych rozwija u dzieci poczucie bezpieczeństwa. Spotkania na terenie placówki wytwarzają klimat wzajemnego zaufania. Nauczyciele poznają dzieci i oczekiwania rodziców wobec przedszkola. Rodzice poznają środowiska przedszkola i ze spokojem powierzają nam swoje dzieci.

 

Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci nowych,  przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w dn. 21.05.2019 r.

o godz. 17.30.

 

 

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci przyjętych
do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 (rocznik 2016 i 2015), odbędą w dn.:

30.05.2019 r.   

6.06.2019 r.

14.06.2019 r.

17.06.2019 r.

 

o godz. 16.30 – 17.00.

 

Zapraszamy dzieci z rodzicami na zajęcia adaptacyjne.

Prosimy o przyniesienie obuwia na zmianę dla osób uczestniczących w zajęciach adaptacyjnych.