Dla Rodziców

Skład Rady Rodziców Przedszkola nr 300
w roku szkolnym 2018/2019

Oddział I – Pani Patrycja Horsztyńska – sekretarz R.R.

Oddział II – Pani Joanna Kołacz – Przewodnicząca R.R. 

Oddział III – Pan Krzysztof Sarwas – skarbnik R.R.

Oddział IV – Pani  Marta Kamaszewska – członek R.R.

Oddział V – Pani Aleksandra Wrzesińska – członek R.R.

 

Wszelkie wnioski sugestie, pisma do Rady Rodziców można składać za pośrednictwem wybranego przedstawiciela oddziału, dyrektora przedszkola lub za pomocą poczty elektronicznej Rady Rodziców na następujący adres:

radarodzicow300@gmail.com