Podziękowania

2018-2019

Szanowni Państwo !
Dyrektor i Pracownicy Przedszkola Nr 300
dziękują Rodzicom za okazaną pamięć, życzliwość i szczere życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
a także miłą niespodziankę dla wszystkich pracowników przedszkola.

 

2017-2018

Pani Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 300 serdecznie dziękują Radzie Rodziców za aktywny udział w działaniu na rzecz przedszkola w roku szkolnym 2017/2018

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna serdecznie dziękują Radzie Rodziców oraz wszystkim rodzicom za pamięć i uznanie dla naszej pracy z okazji Dnia Nauczyciela.

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna serdecznie dziękują Radzie Rodziców za zakup zabawek terenowych i osłon na piaskownice do ogrodu przedszkolnego.

Wszystkim rodzicom przedszkolaków za zakup chusteczek higienicznych i past do zębów do grup.